KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA WYSTĄPIENIA ZATRUCIA ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI LUB NOWĄ SUBSTANCJĄ PSYCHOAKTYWNĄ

 

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmienia uwarunkowania prawne w zakresie działań służących ograniczaniu zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1490 i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2018r.

Z uwagi na powyższe istotnym staje się zabezpieczenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu aspektów organizacyjnych, bezpośrednio związanych
z realizacją przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne 
obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Zgodnie z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją, zgłoszenie o jakim mowa wyżej dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od wystąpienia lub podejrzenia zatrucia. Zgłoszenie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 31a ust. 4 ustawy i którego wzór – opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, udostępniamy poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub podmiotu przeprowadzającego badanie pośmiertne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny udostępnia niezwłocznie zgłoszenie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje weryfikacji udostępnionych zgłoszeń.

Krótki termin wejścia w życie omawianych zapisów znowelizowanej ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii wymusza podjęcie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzwyczajnych działań tj. poinformowanie podmioty lecznicze oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne, działające na obszarze każdego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o obowiązku wynikającym z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym przekazujemy do służbowego wykorzystania powyższe informacje oraz formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną na podstawie art. 30 a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia zatruć NPS

 

 

 

Dopalacze to śmierć

 dopalacze

Okres wakacyjny sprzyja różnego rodzaju rozrywkom. Badania pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha:  zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany oraz 3) o działaniu halucynogennym. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego barzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

RODZAJE DOPALACZY:

DOPALACZE O DZIAŁANIU POBUDZAJĄCYM

  • Występowanie – proszek, kryształki, czasem pigułki,

  • Zażywanie – wciąganie, połykanie, dożylnie,

  • Efekty – zwiększenie energii, poprawa nastroju, zaburzenia pracy serca, zaburzenia neurologiczne, halucynacje, urojenia, agresja, śmierć.

DOPALACZE O DZIAŁANIU REKLAMOWANYM JAKO PODOBNYM DO MARIHUANY

  • Występowanie – mieszanki ziołowe, proszek,

  • Zażywanie – palenie,

  • Efekty – odprężenie, rozluźnienie, dobry nastrój, wymioty, „gonitwy” myśli, nerwowość, bóle w klatce piersiowej,     drgawki, utrata przytomności, agresja, stany lękowe.

DOPALACZE O DZIAŁANIU HALUCYNOGENNYM

  • Występowanie – nasączone kawałki papieru, tektury, czasem płyn,

  • Zażywanie – połykanie, dożylnie,

  • Efekty – pozazmysłowe doznania, nudności, bezsenność, lęk, panika, halucynacje, urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, agresja, próby samobójcze, śmierć.

 

Dopalacze to poważne zagrożenie, dlatego też rodzice i opiekunowie poświęcajcie więcej czasu i uwagi swoim dzieciom, rozmawiajcie o ich problemach dając poczucie wsparcia i zrozumienia, zdecydowanie pomoże to ustrzec je przed niebezpiecznym eksperymentowaniem z dopalaczami.

POMOC

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu