OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu

 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska, wymiar etatu, wynagrodzenie:

 • Stanowisko – Referent z zadaniami sekretarki w PSSE w Nowym Targu
 • Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 • Wynagrodzenie wg rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej z dnia 17 lipca 2014 r. (Tekst jednolity Dz.U.  z  2020r. poz. 4 z późn. zm.)

2. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, ekonomia lub zarządzanie).
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office, platforma e-puap, EZD- Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
 • Dyspozycyjność.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji, zamówień publicznych, bhp, prawa pracy.
 • Preferowana praktyka zawodowa na samodzielnym lub podobnym stanowisku pracy.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność kontaktowania się z klientami Stacji oraz współpraca w zespole

4. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności:

 • Obsługa sekretariatu.
 • Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących zgodni z Instrukcją Kancelaryjną. Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi i pracownikom wszystkich komórek organizacyjnych PSSE.
 • Załatwianie spraw organizacyjnych Stacji,
 • Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań.
 • Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów.
 • Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
 • Dbanie o zabezpieczenie pomieszczeń Stacji, stan sanitarno – porządkowy
 • Prowadzenie ewidencji wyjść i delegacji służbowych pracowników.

5. Wymagane dokumenty :

 • CV.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu , ul. Jana Kazimierza 6, na potrzeby rekrutacji.

       Uwaga: CV kandydatów bez ww. klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać: osobiście, elektronicznie lub listownie w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent z zadaniami sekretarki w PSSE w Nowym Targu” na adres:

        Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu

        Jana Kazimierza 6,

        34-400 Nowy Targ

        e-mail: nowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        Termin składania ofert do dnia 17-go czerwca 2020r. r. do godz. 13oo.

7. Dodatkowe informacje:

 • Lista zakwalifikowanych kandydatów oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu.
 • Stacja zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od zakończenia naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

       Szczegółowe informacje pod tel. tel. 18 26 631 65 wew.205

Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6 – zwana dalej „PSSE”, informuje Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., centrala telefoniczna: (+48) 18 26 63 165.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych PSSE:

          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (18) 26 63 165 w.224.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb trwającego postępowania rekrutacyjnego w zakresie określonym art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niedopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego i po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679.

 

Witryna

Odsłon artykułów:
412270

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu