Komunikaty

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „szczepienia ochronne- jak zachęcić nieprzekonanych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu na prośbę Pani Izabeli Kucharskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, informuje o konferencji naukowo-szkoleniowa pt. „szczepienia ochronne- jak zachęcić nieprzekonanych” zorganizowanej  przez Ministerstwo Zdrowia
i Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanych do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka  przy ul. Kasprzaka 17 a w Warszawie. Udział uczestników jest bezpłatny. Osoby zainteresowane muszą wysłać zgłoszenie  do udziału w konferencji zgodnie
z informacją podaną na stronie Instytutu.

Link do zaproszenia: http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/konferencja-szczepienia-ochronne-jak-zachecic-nieprzekonanych

 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA WYSTĄPIENIA ZATRUCIA ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI LUB NOWĄ SUBSTANCJĄ PSYCHOAKTYWNĄ

 

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmienia uwarunkowania prawne w zakresie działań służących ograniczaniu zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1490 i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2018r.

Z uwagi na powyższe istotnym staje się zabezpieczenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu aspektów organizacyjnych, bezpośrednio związanych
z realizacją przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne 
obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Zgodnie z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją, zgłoszenie o jakim mowa wyżej dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od wystąpienia lub podejrzenia zatrucia. Zgłoszenie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 31a ust. 4 ustawy i którego wzór – opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, udostępniamy poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub podmiotu przeprowadzającego badanie pośmiertne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny udostępnia niezwłocznie zgłoszenie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje weryfikacji udostępnionych zgłoszeń.

Krótki termin wejścia w życie omawianych zapisów znowelizowanej ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii wymusza podjęcie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzwyczajnych działań tj. poinformowanie podmioty lecznicze oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne, działające na obszarze każdego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o obowiązku wynikającym z art. 30a ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym przekazujemy do służbowego wykorzystania powyższe informacje oraz formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną na podstawie art. 30 a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia zatruć NPS

 

 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PH.”BEZPIECZNE WAKACJE” - 2018r.

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

PH.”BEZPIECZNE WAKACJE” - 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, informuje, że rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na gazetkę ph. „Bezpieczne wakacje”. Adresatami konkursu były dzieci 5 i 6 letnie z trzech nowotarskich przedszkoli.

Dzieci zapoznały się z ulotkami dostarczonymi przez pracowników Inspekcji Sanitarnej, przedstawiającymi zasady bezpiecznego wypoczynku podczas różnych form spędzania wolnego czasu oraz zagrożenia związane z okresem wakacyjnym. Uzyskaną podczas zajęć edukacyjnych wiedzę, dzieci przedstawiły w formie prac plastycznych. W przedszkolach zorganizowano gazetki tematyczne eksponujące grupowe prace dzieci.

Placówki uczestniczące w konkursie otrzymały upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Celami konkursu było:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia

  • Kształtowanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku

  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych

  • Rozwijanie umiejętności przekazywania postaw dot. problematyki zdrowia w różnych formach plastycznych

 

Celem działań podejmowanych przez Inspekcję Sanitarną w okresie wakacji jest nagłośnienie problemu występowania zagrożeń zdrowotnych związanych z sezonem letnim. Do szkół, przedszkoli i placówek służby zdrowia, pracownicy Inspekcji Sanitarnej dostarczają materiały informacyjne dotyczące postępowania w czasie upału, unikania zatruć pokarmowych, bezpiecznych zachowań nad wodą, unikania zachowań ryzykownych- w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych, tytoniu, profilaktyki boreliozy, bezpiecznego grzybobrania itp.

 

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w związku
z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2018 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi
wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach :

  • 13 i 14 sierpnia 2018 r.

 

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 20 sierpnia 2018 r.

 

 

Państwowy Powiatowy         

Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

/ + /                            

mgr inż. Jolanta Bakalarz      

Podsumowanie Pikniku Zdrowia – 5 czerwca 2018r. Rynek Nowy Targ

Podsumowanie Pikniku Zdrowia – 5 czerwca 2018r. Rynek Nowy Targ

5 czerwca 2018r. na nowotarskim Rynku odbył się Piknik Zdrowia zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia ph. „Zdrowie dla wszystkich”. Głównym Organizatorem akcji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, które udzieliło również wsparcia finansowego, dzięki czemu organizacja Pikniku była możliwa, Medical Clinic Podhale, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowy Targ, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, Krwiodawstwo HDK Kropla, OKO TEST-Centrum Okulistyczne, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji
w Nowym Targu.

W ramach pikniku prowadzone były bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne, m.in. spirometria, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar ciśnienia w oku, konsultacje okulistyczne, porady dietetyczne, bezpłatne terapie manualne
i konsultacje z fizjoterapeutą. Medical Clinic Podhale oprócz badań zapewnił również atrakcje związane z urodą, oferując bezpłatne konsultacje z kosmetologiem ,
a z zabiegów kosmetycznych - drenaż limfatyczny twarzy. W Ratuszu zorganizowano punkt krwiodawstwa oraz stanowisko Oko-Testu z poradami i badaniami okulistycznymi. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu oprócz badań profilaktycznych w wykonaniu studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu ( pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego) prezentowała zabiegi z zakresu pielęgnacji skóry, połączone z masażem dłoni , a także masaż kręgosłupa oraz pokaz i naukę udzielania
I pomocy przedmedycznej.
Podczas Pikniku Zdrowia, badaniu poziomu cukru we krwi wykonywanym przez studentów poddało się 126 osób. Badanie ciśnienia CTK wykonano 123 osobom.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zapewnił konsultacje
i porady lekarskie. Na temat profilaktyki chorób serca konsultacji medycznych i porad lekarskich udzielali: znany kardiolog dr n.med. Artur Klecha i Pani dr Maria Cetera.
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu wykonał 50 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi . Można było również uzyskać informację na temat projektów unijnych,
w których Szpital bierze udział. Pierwszy: Profilaktyka raka jelita grubego i drugi dotyczący rehabilitacji ruchowej, jak również zapoznać się z innymi działaniami prozdrowotnymi szpitala. Rozdysponowano 300 ulotek dotyczących kolonoskopii i rehabilitacji.
Liczba osób chętnych do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji była spora. Przed namiotami, w których prowadzone były badania, gromadziły się kilkuosobowe kolejki.

Z badań, konsultacji i porad prowadzonych przez lekarzy z Centrum Okulistycznego Oko-Test skorzystało ok. 100 osób, u których również wykonano pomiar ciśnienia w gałce ocznej.

Punkt Krwiodawstwa HDK Kropla zarejestrował 20 chętnych do oddania krwi, ale z przyczyn zdrowotnych tylko 12 osób spośród zarejestrowanych, mogło w tym dniu oddać krew.

W namiocie Medical Clinic dzieci mogły skorzystać z atrakcji w postaci malowania twarzy , animatorzy w kąciku gier organizowali gry i zabawy z nagrodami. Dla dorosłych przewidziano 10 voucherów o wartości 200 zł do wykorzystania na zabiegi rehabilitacyjne w klinice. Fitnes CF Podhale zaprezentowało pokaz zumby i inne formy aktywności fizycznej. Leśnicy
z Nadleśnictwa Nowy Targ – Lasy Państwowe, odpowiadali na pytania związane z ochroną przyrody, rozdawali również sadzonki jodełek , modrzewia i buka.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, częstowali przechodniów jabłkami i zachęcali do poddania się badaniom. Rozprowadzali również materiały edukacyjne przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu ( m.in. ulotki dot. chorób odkleszczowych, WZW typu C, profilaktyki uzależnień od narkotyków
i tytoniu, bezpiecznego wypoczynku). Łącznie rozdysponowano 800 ulotek. Stoisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu odwiedziło ok. 80 osób.

Wykonano 20 badań przy użyciu smokerlyzera. Odwiedzający stoisko PSSE mogli także sprawdzić na własnej skórze w jaki sposób zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu czy narkotyków. Było to możliwe dzięki zastosowaniu alkogogli i narkogogli które symulują obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, problem określenia kierunków, zniekształcenie widocznego obrazu, zmiany w ocenie odległości czy podwójne widzenie.

Na scenie prezentowane były występy dzieci i młodzieży. Przedszkolaki z Przedszkola Liwlandia w Nowym Targu zaprezentowały występ wokalno-taneczny, Miejski Ośrodek Kultury również przedstawił swoich podopiecznych w występach wokalno-tanecznych. Bolesław Bara, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury prowadził ze sceny dialog z publicznością oraz organizował konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych. Uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu zaprezentowali przedstawienie pt. „Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrów jak ryba”, a uczniowie z II LO i Szkoły Podstawowej Nr 1
w Nowym Targu, zapewnili atrakcję w postaci występu zespołu rokowego i występów wokalnych.

Ponadto w ramach Pikniku w dużym namiocie gastronomicznym swoje stoiska rozstawili piekarze, producenci wędlin, nowotarska mleczarnia i inni lokalni przedsiębiorcy (Piekarnia Trzcińscy, Piekarnia Żarneccy, Firma Kabanos, Małopolska Regionem Ziół- Gospodarstwo Agroturystyczne Andrzej Mikołajewicz, Zakład Mleczarski w Nowym Targu, Bar Rumcajs Nowy Targ, Iwona Arendarczyk – Ciastkarnia, Herbaty Świata, Bar Łan, Lila Vanilla, Maciej Koźlakowski uczestnik Master Chefa), którzy prezentowali swoje produkty oraz zapraszali do ich degustacji. Maciej Koźlakowski uczestnik Master Chefa prowadził z dziećmi warsztaty, podczas których dzieci przygotowywały desery.

Szacunkowo w Pikniku wzięło udział około 800 osób.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu serdecznie dziękuje współorganizatorom i partnerom za pomoc w organizacji IV edycji Pikniku Zdrowia.

Oprac. E.Ł.

 

Więcej zdjęć [TUTAJ]

 

.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO

PSSE-NHK-431-366-3/18 Nowy Targ, dnia 07.06.2018r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO W TYLMANOWEJ zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, oś. Kozielce 296

z dnia 07.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego w Tylmanowej zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, oś. Kozielce 296, że w dniu 07.06.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 07.06.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 05.06.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakteri grupy coli – 14 jtk/100ml

- mętność – 1,7 NTU

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO

PSSE-NHK-431-365-3/18 Nowy Targ, dnia 07.06.2018r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO W TYLMANOWEJ zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Tylmanowej, oś. Mastalerze 32B
z dnia 07.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego w Tylmanowej zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Tylmanowej, oś. Mastalerze 32B, że w dniu 07.06.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 07.06.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 05.06.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakteri grupy coli – 44 jtk/100ml

- mętność – 6,6 NTU

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu