Komunikaty

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

21-27 stycznia 2019

Przed nami Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Prevention Week), którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21-27 stycznia 2019 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano liczne akcje edukacyjne mające na celu promocję wiedzy na temat raka szyjki macicy oraz propagowanie regularnych badań cytologicznych jako najlepszej metody profilaktyki nowotworów ginekologicznych. Jedną z ciekawszych inicjatyw związanych z Tygodniem Profilaktyki Raki Szyjki Macicy jest PINK LIPS PROJECT – wydarzenie organizowane po raz piąty przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Rak szyjki macicy dotyczy blisko półtora miliona kobiet na całym świecie. Tylko w Polsce, ponad 3000 pacjentek rocznie słyszy diagnozę „RSM”. Tymczasem, jak podkreślają eksperci – wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy (w fazie przedinwazyjnej) cechuje się bardzo dobrym rokowaniem i daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, ponieważ choroba rozwija się często bezobjawowo, zostaje często wykryta w fazie zaawansowanej – trudnej do wyleczenia. Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym pozwala na wczesne wykrycie nowotworu i podjęcie skutecznej terapii.


images6 copy 

SMOG – FAKTY I MITY

SMOG – FAKTY I MITY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, zaprasza do udziału
w konferencji pt. „Smog – fakty i mity”. Konferencja pod Patronatem Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbędzie się
w dniu 7 lutego 2019r. (czwartek) w godzinach od 1000-1200 w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. Wykład pt. „Smog – fakty i mity. Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie człowieka” wygłoszą mgr Magdalena Cygan, doktorant biologii UJ w Krakowie, lek med. Lidia Kołodziej specjalista medycyny rodzinnej oraz lek med. Marcin Kołodziej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

Konferencja będzie adresowana do personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz studentów PPWSZ w Nowym Targu.

50334632 246948356198294 8731292372417118208 n

Nadchodzi grypa – to ostatni moment na szczepienia!

Zbliża się czas największego nasilenia zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Zakażenie wirusem grypy może dosięgnąć każdego, jednak najbardziej narażone są osoby z grup ryzyka np. seniorzy, dzieci czy kobiety w ciąży. Od początku sezonu epidemicznego odnotowano 836 477 przypadków zakażeń, a 1 670 osób było hospitalizowanych z powodu choroby. Eksperci Ogónopolskiego Programu Zwalczania Grypy przypominają, że grypa to nie przeziębienie, a jej konsekwencje mogą prowadzić do poważnych powikłań, a  nawet zgonu. Grudzień to ostatni moment na szczepienie i zabezpieczenie się przed szczytem epidemicznym.

Źródło:
http://opzg.pl/aktualnosci/nadchodzi-grypa-to-ostatni-moment-na-szczepienia/108

GRYPA plakat

„Nie daj szansy AIDS” - Wyniki konkursu

18 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS
ph. „ Nie daj szansy AIDS”, z udziałem Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego Karola Skrzypca i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu mgr inż. Jolanty Bakalarz. Nagrody ufundowano ze środków Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Organizatorem Powiatowego Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Krajowe Centrum ds. AIDS i Starosta Powiatu Nowotarskiego.

Etap powiatowy konkursu odbył się w dniu 4 grudnia 2018 r. w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu. Do udziału w konkursie przystąpiła młodzież z 25 szkół podstawowych z powiatu nowotarskiego. Według regulaminu prace oceniano w II etapach. Etap szkolny, przeprowadzany samodzielnie przez szkoły odbywał się na terenie placówek, które zgłosiły się do udziału w konkursie i wyłoniono w nim uczniów do etapu powiatowego. W etapie szkolnym łącznie udział wzięło 170 uczniów. Do etapu powiatowego przystąpiło 62 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych .

Gratulujemy wszystkim laureatom i opiekunom.

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie od 24 do 26 grudnia 2018r oraz
1 stycznia 2019r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostaje przyjmowanie próbek kału do badań:

 - w dniach od 18 do 31 grudnia 2018 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 2 stycznia 2019 r.

DYREKTOR                            
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Targu                        
/ + /                                    
mgr inż. Jolanta Bakalarz                 

„ Nie daj szansy AIDS” –rok szkolny 2018/2019

Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS
„ Nie daj szansy AIDS” –rok szkolny 2018/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w dniu
4 grudnia 2018 roku, przeprowadzony został II (finałowy) etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS, pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. W konkursie udział wzięło 62 uczniów z 25 szkół podstawowych. Uczestnicy etapu finałowego zostali wyłonieni
w eliminacjach szkolnych organizowanych na terenie szkół. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wyłoniła laureatów konkursu:
Laureaci:

I miejsce ex aequo 30 pkt.:

Aleksandra Smętek - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
Opiekun: Bernarda Szewczyk

Mateusz Bosak – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej
Opiekun: Danuta Knapczyk

II miejsce ex aequo 28 pkt:

Igor Boruta – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
Opiekun: Marta Maciążek

Kacper Strama – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
Opiekun: Marta Maciążek

III miejsce 26 pkt:


Maciej Hosaniak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
Opiekun: Paulina Fiedor-Kidoń

Ponadto przyznano 4 wyróżnienia:

1. Martyna Rapacz 25 pkt.: Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich
w Podsarniu
Opiekun: Bernarda Szewczyk

2. Paulina Ganczar 25 pkt.: Zespół Szkolno- Przedszkolny we Frydmanie
Opiekun: Małgorzata Leśniowska

3. Aleksandra Guzik 25 pkt.: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rabie Wyżnej
Opiekun: Bernarda Szewczyk

4. Adriana Górnik 25 pkt. – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej
w Nowym Targu
Opiekun: Małgorzata Brożek


Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do etapów szkolnego
i powiatowego.
Panu Staroście bardzo dziękujemy za objęcie konkursu Patronatem, a Panu Burmistrzowi za udostepnienie sali obrad i sali konferencyjnej na potrzeby konkursu.
Samorządowi Powiatu Nowotarskiego składamy szczególne podziękowania za ufundowanie nagród dla laureatów i poczęstunku dla uczniów i nauczycieli przybyłych na konkurs.
Wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym z Starostą Powiatu Nowotarskiego, o czym powiadomimy odrębnym pismem.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu                  
( + )                             

mgr inż. Jolanta Bakalarz           

24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Nowym Targu

24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Nowym Targu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu uprzejmie informuje, iż na podstawie zarządzenia Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Targu jest dzień:
24 grudzień 2018r. (poniedziałek) w tym dniu PSSE w Nowym Targu będzie nieczynne;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Targu jest dzień :
15 grudzień 2018r. (sobota) w tym dniu PSSE w Nowym Targu będzie czynna.

 

IV EDYCJA KONKURSU PN. „ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ"

sssss.PNG

 

IV EDYCJA KONKURSU PN. „ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wraz z II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu zapraszają do udziału w konkursie pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego.
Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu nowotarskiego, w tym uczniowie realizujący program „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Zadaniem uczniów jest wykonanie prac w kategorii: FILM lub GRAFIKA KOMPUTEROWA
Prace należy przesłać lub przekazać osobiście w terminie do 28 lutego 2019r. na adres: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem konkurs - „Żyję bez uzależnień”.


Więcej szczegółów w załączonym regulaminie.

Światowy Dzień AIDS.

asdasdsad.PNG

 

1 grudnia Światowy Dzień AIDS.
 
O potrzebie ustanowienia Światowego Dnia AIDS po raz pierwszy mówili w sierpniu 1987 James W. Bunn i Thomas Netter, pracownicy Globalnego Programu ds. AIDS
w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Swoją ideę przedstawili dr. Jonathanowi Mann, ówczesnemu dyrektorowi Globalnego Programu ds. AIDS (obecnie UNAIDS). Pierwszy raz Światowy Dzień AIDS obchodzony był 1 grudnia 1988.  
Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie. Aby ten wyjątkowy dzień co roku był sukcesem, nad jego koncepcją przez cały rok pracuje wielu ludzi.
W tym dniu na całym świecie odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS
Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi jest „czerwona kokardka”. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.
Idea czerwonej kokardki powstała w 1991 r. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie
w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności (nie tylko gniew) walkę, ale i miłość. Czerwona kokardka jest
w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS.

Więcej informacji na: https://aids.gov.pl

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu