WYTYCZNE DLA BRANŻ

 

🏊‍♂️ Baseny i sauny ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

💪 Siłownie i kluby fitness ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

🌟 Solaria ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/solaria

🎡 Parki rozrywki ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/parki-rozrywki

🎠 👧 Sale zabaw ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw

💆‍♀️ Salony masażu ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-masazu

👂📍 Salony piercingu ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-piercingu

✍️Salony tatuażu ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-tatuazu

KORONAWIRUS Informacje

aplikacja kwarantanna.png

 

KONTAKT

telefony stacjonarne : 18 266-29-14, 18 266-31-65

telefon komórkowy : 536-774-630, 536-775-883

w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku

oraz

telefony komórkowe alarmowe : 601-563-143, 728-980-391

przez całą dobę, 7 dni w tygodniu


+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 


Wyłącznie dla osób przebywających na kwarantannie,

badanie w 12 dniu kwarantanny

PUNKT POBRAŃ WYMAZU

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

przyjmowanie pacjentów od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10:00 do 12:00

UWAGA –PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS W 11 DNIU KWARANTANNY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PUNKTEM POBRAŃ182633210


DO PUNKTU NALEŻY UDAĆ SIĘ WŁASNYM SAMOCHODEM, NIEDOPUSZCZALNE JEST PÓJŚCIE

PIESZO LUB POJECHANIE ROWEREM, A TAKŻE KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ

 

WYMAZY NIE SĄ OBOWIĄZKOWE


Dodatkowe numery ogólnopolskie :

informacja dla seniorów : 12 392 11 10

w godzinach od 8:00 do 17:30 -7 dni w tygodniu

 

informacja dotycząca kwarantanny : 987

przez całą dobę - 7 dni w tygodniu


 APLIKACJA " Kwarantanna domowa" :

zgłaszanie problemów : 48 222 500 115

 

 

Izolatoria w Małopolsce – ważne informacje

Informujemy, iż na terenie województwa małopolskiego, na podstawie poleceń Wojewody Małopolskiego, zostały utworzone następujące izolatoria (załącznik: „Wykaz izolatoriów”).

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady kierowania osób do izolatoriów:

  1. Kierowanie do  izolatoriów następuje stopniowo. Oznacza to, że dopóki w pierwszym izolatorium - Hotel Wyspiański, przy ul.  Westerplatte 15 w Krakowie -  nie zostanie wykorzystane  co najmniej w 80% miejsc, to nie ma możliwości kierowania osoby do kolejnego izolatorium z listy.
  2. Lekarz szpitala kierujący do izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego izolatorium, wskazanym w tabeli, celem uzgodnienia czasu przyjęcia pacjenta, a w przypadku zapełnienia danego izolatorium (w tabeli widnieje, jako stan: „przyjmuje”) uzyskania informacji, do którego izolatorium powinien skierować pacjenta.
  3. Skan skierowania, po uzgodnieniu czasu przyjęcia pacjenta, jest wysyłany na adres mailowy podany w tabeli, natomiast oryginał skierowania jest dostarczany przy transporcie pacjenta.
  4. Wykaz izolatoriów oraz dane w nim zawarte będą podlegać aktualizacji na podstawie informacji przekazywanych przez szpitale prowadzące izolatoria oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu wykorzystania miejsc.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 1 czerwca 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 1 czerwca 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 8 przypadków wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 5 osób wyzdrowiało),

-wykonano 1183 testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 97 osób kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 5 osób kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 323 decyzje),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 326 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Wznowienie przyjmowania próbek do badań

wznowienie prób do badań 3.jpg

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 21 maja 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 21 maja 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 21 maja 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 8 przypadków wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 3 osoby wyzdrowiały),

-wykonano 758 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 228 osób kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 25 osób kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 274 decyzje),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 322 osoby pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 20 maja 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 20 maja 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 20 maja 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 7 przypadków wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 3 osoby wyzdrowiały),

-wykonano 756 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 190 osób kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 3 osoby kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 251 decyzji),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 321 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 19 maja 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 19 maja 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 19 maja 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 7 przypadków wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 3 osoby wyzdrowiały),

-wykonano 740 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 186 osób kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 3 osoby kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 251 decyzji),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 321 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 18 maja 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 18 maja 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 6 przypadków wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 3 osoby wyzdrowiały),

-wykonano 565 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 203 osoby kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 3 osoby kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 251 decyzji),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 321 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 14 maja 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 14 maja 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 4 przypadki wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 2 osoby wyzdrowiały),

-wykonano 456 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 373 osoby kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 11 osób kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 247 decyzji),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 317 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 13 maja 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 13 maja 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 13 maja 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 4 przypadki wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 2 osoby wyzdrowiały),

-wykonano 449 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 377 osób kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 11 osób kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 247 decyzji),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 317 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Witryna

Odsłon artykułów:
412234

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu