KORONAWIRUS Informacje


KONTAKT

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 


Wyłącznie dla osób przebywających na kwarantannie,

badanie w 12 dniu kwarantanny

PUNKT POBRAŃ WYMAZU

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

przyjmowanie pacjentów od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10:00 do 12:00

UWAGA –PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS W 11 DNIU KWARANTANNY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PUNKTEM POBRAŃ182633210


DO PUNKTU NALEŻY UDAĆ SIĘ WŁASNYM SAMOCHODEM, NIEDOPUSZCZALNE JEST PÓJŚCIE

PIESZO LUB POJECHANIE ROWEREM, A TAKŻE KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ

 

WYMAZY NIE SĄ OBOWIĄZKOWE


 

WYTYCZNE

 

🏊‍♂️ Baseny i sauny ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

💪 Siłownie i kluby fitness ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

🌟 Solaria ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/solaria

🎡 Parki rozrywki ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/parki-rozrywki

🎠 👧 Sale zabaw ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw

💆‍♀️ Salony masażu ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-masazu

👂📍 Salony piercingu ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-piercingu

✍️Salony tatuażu ⬇️

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-tatuazu

👨‍👧‍👦Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja⬇️

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich⬇️

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich

 

Izolatoria w Małopolsce – ważne informacje

Informujemy, iż na terenie województwa małopolskiego, na podstawie poleceń Wojewody Małopolskiego, zostały utworzone następujące izolatoria (załącznik: „Wykaz izolatoriów”).

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady kierowania osób do izolatoriów:

  1. Kierowanie do  izolatoriów następuje stopniowo. Oznacza to, że dopóki w pierwszym izolatorium - Hotel Wyspiański, przy ul.  Westerplatte 15 w Krakowie -  nie zostanie wykorzystane  co najmniej w 80% miejsc, to nie ma możliwości kierowania osoby do kolejnego izolatorium z listy.
  2. Lekarz szpitala kierujący do izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego izolatorium, wskazanym w tabeli, celem uzgodnienia czasu przyjęcia pacjenta, a w przypadku zapełnienia danego izolatorium (w tabeli widnieje, jako stan: „przyjmuje”) uzyskania informacji, do którego izolatorium powinien skierować pacjenta.
  3. Skan skierowania, po uzgodnieniu czasu przyjęcia pacjenta, jest wysyłany na adres mailowy podany w tabeli, natomiast oryginał skierowania jest dostarczany przy transporcie pacjenta.
  4. Wykaz izolatoriów oraz dane w nim zawarte będą podlegać aktualizacji na podstawie informacji przekazywanych przez szpitale prowadzące izolatoria oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu wykorzystania miejsc.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 10 lipca 2020 roku

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 10 lipca 2020 roku, godzina 15:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że do dnia 10 lipca 2020 roku, godz. 15:00 wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego: 

-potwierdzono 19 przypadków wystąpienia choroby COVID-19,

(z czego 12 osób wyzdrowiało),

-wykonano 2101 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

-poddano 113 osób kwarantannie, na mocy:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

-poddano 41 osób kwarantannie na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 434 decyzje),

-brak osób w izolacji domowej na podstawie decyzji PPIS (ogółem wydano 9 decyzji),

-poddano 20 osób pod nadzór epidemiologiczny.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

( www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl )

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnie 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako „Rozporządzenie”, informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu,ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., centrala telefoniczna: (+48) 18 266-29-14.

1) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): numer telefonu: 18 266-29-14 wew. 224, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 Rozporządzenia);

b) sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);

c) usunięcia danych z wyjątkiem gdy przepisy prawa stanowią inaczej (art. 17 Rozporządzenia);

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);

e) przenoszenia danych w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa (art. 20 Rozporządzenia);

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację (art. 21 Rozporządzenia);

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (art. 77 Rozporządzenia).

2) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powieżonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) 

3) Dokumentacja zawierająca Państwa dane osobowe objęta jest zasadami poufności, administrator wdraża odpowiednie dokumenty "Polityki Ochrony Danych" oraz środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochonie Danych (art.24 ust.1 i 2)

Witryna

Odsłon artykułów:
433197

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu