Badania na nosicielstwo

BADANIA NA NOSICIELSTWO

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ

Aby wykonać badanie należy:

  1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

 

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 

  1. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE ] oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].

  2. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz
    z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

 

  1. Odebrać wyniki badania w Recepcji, tel. 18 26 63 165 - najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki:

od poniedziałku do piątku

w godz. od 745 – 1430

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek od godz. 745 do 1000

wtorek od godz. 745 do 1000

Wydawanie wyników badań:

od poniedziałku do piątku

w godz. od 745 – 1430

5. Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Podkategorie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu