Komunikaty

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę do spożycia Szkołę Podstawową w Maruszynie Dolnej z dnia 07.09.2017r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Szkołę Podstawową w Maruszynie Dolnej, że w dniu 07.09.2017r. wydał decyzję o unieruchomieniu wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 06.09.2017r. wykazały zanieczyszczenia bakteriologiczne: Escherichia coli.

Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę do spożycia Szkołę Podstawową w Maruszynie Górnej z dnia 07.09.2017r.


 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Szkołę Podstawową w Maruszynie Górnej, że w dniu 07.09.2017r. wydał decyzję o unieruchomieniu wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 06.09.2017r. wykazały zanieczyszczenia bakteriologiczne: Escherichia coli.

Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Bańska Niżna zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 07.09.2017r.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Bańska Niżna, że w dniu 07.09.2017r. wydał decyzję o unieruchomieniu wodociągu publicznego w Bańskiej Niżnej.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 06.09.2017r. (w ramach urzędowej kontroli wodociągu) wykazały zanieczyszczenie bakteriologiczne wody (Escherichia coli, bakterie grupy coli), nieakceptowaną barwę oraz przekroczenie parametru mętności.

Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Niwa Buflak Nowe w Nowym Targu zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 13.09.2017r.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Niwa Buflak Nowe w Nowym Targu, że w dniu 13.09.2017r. wydał decyzję o unieruchomieniu wodociągu publicznego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 12.09.2017r. wykazały zanieczyszczenie bakteriologiczne wody (Escherichia coli, bakterie grupy coli) oraz przekroczenie parametru mętności i barwy.

Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Czarny Dunajec zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 30.08.2017r.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec, że w dniu 30.08.2017r. wydał decyzję o unieruchomieniu wodociągu publicznego Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 28.08.2017r. wykazały zanieczyszczenia bakteriologiczne : Escherichia coli, bakterii grupy coli , enterokoki kałowe oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mętność oraz nieakceptowalny zapach i smak

Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy  

Inspektor Sanitarny      

w Nowym Targu        

/+/                  

mgr inż. Jolanta Bakalarz 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Czarny Dunajec zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 28.08.2017r.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec, że w dniu 28.08.2017r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 25.08.2017r. (w ramach urzędowej kontroli wodociągu) wykazały nieakceptowalny zapach i smak.

Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy  

Inspektor Sanitarny      

w Nowym Targu        

/+/                  

mgr inż. Jolanta Bakalarz 

„Bezpieczne wakacje” – podsumowanie konferencji

Bezpieczne wakacje” – podsumowanie konferencji

10 sierpnia2017r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu odbyła się konferencja prasowa dot. działań podejmowanych przez komórki PSSE w Nowym Targu, w ramach zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu nowotarskiego.

Organizatorem konferencji był Państwowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu.

Tematami konferencji były:

 • Choroby odkleszczowe; borelioza, KZM, o których mówiły: dr n.med. Joanna Rączka kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, PSS im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz kierownik Epidemiologii w PSSE,

 • Podsumowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami kolonijnymi na terenie powiatu przedstawiła Jolanta Bakalarz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu,

 • Fontanny- zagrożenia związane z kąpielą w fontannach w powiecie nowotarskim - Jolanta Bakalarz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu; Higiena Komunalna PSSE Nowy Targ,

 • Działania edukacyjne związane z akcją „Bezpieczne wakacje”- Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Nowy Targ,

 • Profilaktyka zatruć grzybami - grzyboznawca Higiena Żywności Żywienia
  i Przedmiotów Użytku PSSE Nowy Targ,

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych dot. bezpiecznego wypoczynku na terenie miasta i powiatu prowadzona jest dystrybucja ulotek z zasadami bezpiecznego wypoczynku, zasadami bezpiecznego grzybobrania, boreliozy i KZM, zatruć pokarmowych itp. Wakacje to czas, kiedy możemy oderwać się od codziennej pracy i odpocząć. Musimy jednak pamiętać o zagrożeniach z jakimi możemy się spotkać.View the embedded image gallery online at:
http://pssenowytarg.wsse.krakow.pl/#sigFreeIdc8952fa3c8


Artykuł o fontannach:

http://podhaleregion.pl/index.php/spoleczenstwo/116-wypoczynek-i-turystyka/21841-bryza-z-fontann-%E2%80%93-sanitarnie-niebezpieczna

Artykuł o boreliozie: 

http://www.nowytarg24.tv/aktualnosci/item/gdy-wyruszamy-w-plener-borelioza-czai-sie-w-trawie

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w związku 
z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpień 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi 
wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach :
14 i 15 sierpień 2017 r. 
Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 
21 sierpnia 2017 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu                 

 

mgr. inż. Jolanta Bakalarz          

Dokument podpisany elektronicznie      

 

 

 

 

 

Ocena warunków sanitarno – higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ocena warunków sanitarno – higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu nowotarskiego w okresie 24.06-31.07.2017

 

Informacja Nr 1

Państwowego Powiatowergo Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotycząca oceny warunków sanitarno – higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu nowotarskiego

w okresie od 24.06.2017 r. do 31.07.2017 r.


Na terenie powiatu nowotarskiego zorganizowanych było 289 turnusów letniego wypoczynku ,

Z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 1988 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Wypoczynek został zorganizowany dla dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz w miejscu zamieszkania. Wypoczynek w formie wyjazdowej odbywał się w obiektach hotelowych, obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (np. internaty, szkoły) i na obozach pod namiotami.

Z wyjazdowej formy wypoczynku skorzystało 1898 uczestników.

Do dnia 31.07.2017 r. skontrolowano 51 form wypoczynku w ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

W czasie trwającego wypoczynku dzieci i młodzieży nie zanotowano przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych.
W trakcie kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży pozostawiano w obiektach ulotki informacyjne: , ,,Bezpieczne wakacje'', ,,Uwaga na kleszcze'', ,,10 zasad bezpiecznych wakacji '', ,,Dopalacze to śmierć'', ,,STOP DOPALACZOM-''/Nowe narkotyki-uwaga rodzice,-2 ulotki i ,biorąc nie jesteś sobą,/

Fontanny uliczne - informacje

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych informuje i ostrzega:

 

 

 • Fontanny i podobne urządzenia wodne instalowane w parkach i na ulicach powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy się w nich kąpać, pływać czy pić z nich wody, gdyż może to stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Zagrożenie zdrowia może być spowodowane nie tylko piciem wody ale również zakażeniem przez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała, np. rąk do jamy ustnej. Woda w zbiorniku fontanny wykorzystywanym jako „brodzik” zanieczyszczona jest bakteriami i grzybami stanowiącymi mikroflorę powłok ciała, w tym S. aureus (Gronkowiec złocisty).
 • Źródłem zanieczyszczenia wody w fontannach są również mikroorganizmy pochodzące od korzystających z nich zwierząt (psów, kotów, ptaków itp.). Ponadto, woda pozostająca w otwartym zbiorniku fontanny narażona jest na skażenie fekalne mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych (E.coli, enterokoki, wirusy, pierwotniaki pasożytnicze).
 • Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne, m.in. bakterie z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji (wdychania) mogą prowadzić do zachorowań na legionellozę przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiak.
 • Woda w zbiornikach fontann nie jest uzdatniania i dezynfekowana jak w pływalniach a jej jakość nie jest systematycznie kontrolowana, gdyż intencjonalnie nie jest ona przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu